Květnový týden na nejlepším evropském revíru pro landkiting – ostrově Romo v Dánsku. Krásné počasí, dobrý a stabilní vítr, trochu chladno a úžasné pocity

…to je jarní landkiting na Romu.

One week on the european best landkiting arena “Romo“ Denmark. We where there in the middle of May. Nice weather, good wind, little bit cold and amazing feelings…

…its spring landkiting on the Romo island.