Každý z nás kdo má velké ambice k dosažení vysokých rychlostí na kitebuggy, by měl vědět co je třeba dodržet a udělat pro uznání světového rychlostního kitebuggy rekordu.

Pro oficiální uznání světového rekordu je potřeba splnit následující kritéria a podmínky:

• Aby se předešlo spekulacím je třeba použít min. dvě GPSky (tři jsou lepší, protože je třeba mít rychlost zaznamenánu min. na dvou GPS zařízeních), které musí být připevněny k buggy, nikoliv ke kiterovi.

– Pokud budou použity pouze dvě GPS jednotky a jedna z nich selže – nebude záznam uznán.

– Pokud budou použity tři GPSky, pro uznání naměřené rychlosti bude použita prostřední naměřená rychlost. Pokud jedna GPS jednotka selže, bude uznána nižší ze dvou naměřených rychlostí.

– Je nutné použít certifikované GPSky. GPS integrovaná v mobilním telefonu nebude uznána.

• Track data (logy, záznam trasy) alespoň z jedné GPS jednotky musí být zaslány na mail: popeyethewelder@gmail.com.

- Ujistěte se, že Vaše GPSka umí exportovat waipointy.

• U rekordu by měl být po celou dobu přítomen alespoň jeden zodpovědný svědek. Z bezpečnostích důvodů a udržení míry regulí by bylo lépe mít po celou dobu akce přítomny svědky dva.

- Svědci na počátku měření ověří zda je GPS vyresetována (vynulována)

- Svědci by měli z rekordu udělat video záznam, byť alespoň na mobilní telefon, který natáčení videí umožňuje.

- Svědci by také měli udělat foto dokumentaci z pokusu o rekord, a vyfotit data na GPS po skončení akce.

• Pokus o rekord by měla zaznamenávat i video kamera umístěna na kitebuggy a to nejlépe tak aby zaznamenávala jak pohled z buggy na trať tak i na GPSky. Video záznam z kamery umístěné na buggy je skvělý důkaz o autentičnosti.

- Ideální jsou dvě videokamery umístěné na rámu kite buggy. Jedna snímá cestu a druhá zaznamenává údaje na GPS. Kamera zobrazující živě GPS data na kitebuggy je velmi žádoucí.

Pokud některý z výše uvedených údajů nebude při zveřejnění rekordu podán, nemusí být rekord uznán. Aby jste se vyhuli případnému zneplatnění rekordu, doporučuje se postupovat podle výše uvedených kritérií.

Speed_rekord_01

Osobní rekord – Elite Club

http://popeyethewelder.com/world-buggying-records/100kmh-club-the-elite

Všichni jezdci, kteří dosáhli rychlosti vyšší než 62 MPH (100 km/h) se mohou zapsat do Elite clubu. Stačí zaslat foto s údaji na GPS (použít min. dvě GPSky), podmínky za kterých bylo rychlosti dosaženo (rychlost a směr větru, typ buggy, drak, typ povrchu, umístění apod.) a svědectví jednoho přihlížejícího svědka.

PLUS

Vaše jméno

SPOT – rekordu bylo dosaženo na … (země a umístění)

Vaše rychlost a ujetá vzdálenost (míle kmph) (km nebo míle)

A nakonec již zmiňované fotografické důkazy z GPS nebo záznamem trasy poslat na Popeyethewelder.com přes kontaktní kartu v horní části webu (popeythewelder.com) nebo přímo na mail: popeyethewelder@gmail.com

 

 

Speed_rekord_02Rychlosti přes 30 mph (48 kmh) mohou být nebezpečné jak pro jezdce tak i pro veřejnost. Pro dosažení rekordu je velmi důležité dbát na osobní a veřejnou bezpečnost.

Používejte vhodné ochranné prostředky a nikdy nejezděte sám. Vždy by Vás měl někdo sledovat pro případ, že se něco pokazí.

Ujistěte se, že kitebuggy a vybavení je v perfektní kondici.

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že jste opravdu dobře připraven provádět pokusy o rychlostní rekordy a používejte pouze certifikované, vhodné a kvalitní vybavení s přihlédnutím k terénu, klimatických podmínek atd.

Pokusy o dosažení nejvyšší rychlosti jsou zcela na vlastní nebezpečí a Popeyethewelder nenese žádnou zodpovědnost za zranění, ztráty na životech nebo jinou újmu.

Aktuální Světový rekord: ZDE

Úplné znění pravidel pro uznání světového rekordu: ZDE